تصویر هدر

شما اینجا هستید:بانکمون/آموزش/ساخت قرض‌الحسنه جدید

create-new-bank

ساخت قرض‌الحسنه جدید

92

0

1397/08/30

آموزش

برای اینکه یک قرض‌الحسنه جدید در بانکمون بسازید، باید یک نام فارسی و یک نام انگلیسی برای آن انتخاب کنید.

نام فارسی قرض‌الحسنه‌ی شما در لیست بانک‌ها و توضیحات بانک شما نمایش داده می‌شود؛ اما نام انگلیسی به عنوان نام کاربری قرض‌الحسنه و در آدرس‌دهی استفاده می‌گردد.

برای مثال قرض‌الحسنه‌ای با نام کاربری @test به صورت https://bankemoon.com/portal/@test مورد استفاده قرار می‌گیرد.


فیلد سرمایه‌ی اولیه قابل تعیین در ساخت قرض‌الحسنه، به سرمایه‌ای تعلق دارد که به صورت پشتوانه در حساب قرض‌الحسنه‌ی شما در موقع احداث قرار می‌گیرد. نیازی به افزودن سرمایه‌ی اولیه‌ی افراد زیرمجموعه در این بخش نیست؛ چون برای هر فرد به صورت مجزا می‌توان سرمایه‌ی اولیه تعیین نمود.


توجه کنید که برای ایجاد قرض‌الحسنه‌ی جدید، باید حتما به عنوان موسس، قوانین بانکمون را مطالعه کرده و تابع این قوانین باشید.


ارسال نظر