تصویر هدر

آموزش‌ها

how-to-create-a-new-transaction

ایجاد تراکنش

123

0

1397/09/01

آموزش

ایجاد تراکنش جدید برای اعطای وام، دریافت سپرده ماهیانه و یا اقساط وام در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

unpaid-payments

بررسی آخرین سپرده و یا معوق بودن آن

56

0

1397/09/01

آموزش

بررسی آخرین سپرده‌های کاربران و یا معوق بودن سپرده‌ها در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-manage-my-loans

بررسی وام‌ها و تعداد اقساط معوقه

104

0

1397/09/01

آموزش

بررسی وام‌های داده شده از طرف قرض‌الحسنه و مشاهده‌ی تعداد اقساط معوقه در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-read-and-export-transactions

مشاهده صورت‌حساب و لیست تراکنش‌ها

104

0

1397/09/01

آموزش

مشاهده، مدیریت، جستجو و دریافت خروجی از تمامی تراکنش‌های انجام شده در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-add-a-new-client-to-your-bank

مدیریت: افزودن کاربر به قرض‌الحسنه

94

0

1397/09/01

آموزش

دعوت و عضویت کاربر جدید در قرض‌الحسنه در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-manage-join-requests

مدیریت: بررسی درخواست عضویت

57

0

1397/09/01

آموزش

مدیریت درخواست‌های ارسالی از طرف کاربران برای عضویت در قرض‌الحسنه‌ی شما در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-send-message-to-all-clients

مدیریت: ارسال پیام به اعضا

52

0

1397/09/01

آموزش

طریقه‌ی ارسال پیام به اعضای قرض‌الحسنه توسط مدیر در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-manage-banks-clients

مدیریت و مشاهده اعضای قرض‌الحسنه

100

0

1397/09/01

آموزش

مشاهده و مدیریت اعضای قرض‌الحسنه در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-manage-your-bank

مشاهده اطلاعات کلی و مدیریت قرض‌الحسنه

51

0

1397/09/01

آموزش

نمایش اطلاعات دسته‌بندی شده قرض‌الحسنه و همچنین مدیریت قرض‌الحسنه توسط مدیران و موسس در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

how-to-send-a-sign-up-request-to-a-bank

ارسال درخواست عضویت به یک قرض‌الحسنه

80

0

1397/08/30

آموزش

ارسال درخواست عضویت و قبول شرایط یکی از قرض‌الحسنه‌های موجود در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

create-new-bank

ساخت قرض‌الحسنه جدید

93

0

1397/08/30

آموزش

ایجاد یک قرض‌الحسنه خانوادگی جدید در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

banks

نمایش تمامی بانک‌ها

65

0

1397/08/30

آموزش

نمایش، ورود و ارسال درخواست عضویت در قرض‌الحسنه‌های خانوادگی مختلف در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

users-messages

مشاهده پیام‌ها

39

0

1397/08/30

آموزش

مشاهده‌ی پیام‌های ارسال شده از طرف بانکمون و یا قرض‌الحسنه‌های خانوادگی به کاربران زیرمجموعه

support-via-ticket

تیکت پشتیبانی

74

0

1397/08/30

آموزش

پشتیبانی بانکمون و ارتباط با تیم‌های فنی، طراحی و مدیریتی و ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات برای بهبود سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون

user-profile

صفحه کاربری

43

0

1397/08/30

آموزش

ویرایش اطلاعات شخصی، آواتار، رمز عبور و مدیریت حساب کاربری در سامانه مدیریت قرض‌الحسنه اینترنتی بانکمون